SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/002 | 1174 Budapest Széchenyi utca 9-11.

Intézmény logo

BGSzC Békésy György Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Projektek

„TRAMBULIN” Ösztöndíjpályázat

Trambulin Ösztöndíj

pályázat elnyerésének feltételei

 

 

A pályázat célja:

 1. Valamely tantárgy(ak)ból, illetve területen (előadóművészet, képzőművészet, sport természettudományok, társadalomtudományok területén) kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulók eredményeinek elismerése.
 2. A fővárosban tanuló középiskolások ösztönzése a képességeik folyamatos fejlesztésére.
 3. Hozzájárulás az adott tantárgyból, területen nyújtott kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához, további fejlesztéséhez.

A pályázat elnyerésére 2024-ben 250 tanulónak van lehetősége.

Elnyerhető összeg: a 2024/2025-ös tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft.

A pályázatot kiírja és elbírálja: Budapest Főváros Önkormányzata

A pályázat elnyeréséhez az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

 • Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a programban résztvevő, állami fenntartású köznevelési és szakképző , 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulója pályázhat.
 • A tanuló családjában az egy főre jutó elkölthető, azaz a végrehajtás során történő letiltás vagy levonás után fennmaradó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum hatszorosát, azaz 171 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
 • A pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)
 • Szaktanári ajánlás
 • A pályázat benyújtását megelőző tanév végén 3,5-ös tanulmányi átlag elérése (magatartás, szorgalom jegy beleszámítása nélkül)

Ösztöndíjpályázat első alkalommal a 10. évfolyamos tanulók körében, utolsó alkalommal az oktatási intézményben elvégzésre kerülő utolsó évfolyamot megelőző tanévben meghirdetett pályázat során nyújtható be.

Budapest Főváros Önkormányzata döntésénél előnyt élvez az a diák, aki hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és a családjában a tehetséggondozás nehézséget okoz.

 

 

 

Versenyeredmények és egyéb megmérettetések, részvételek:

Elbírálásnál pluszpontot kapnak azok, akik a Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program keretében, valamint a szakmai tanulmányi versenyeken a 2022/23-as,  illetve a 2023/24-es tanévben 1-20. helyezést értek el. Pluszpontot kapnak azok is, akik fővárosi, vagy megyei versenyeken 1-10. helyezést és kerületi versenyeken 1-6. helyezést értek el, vagy iskolai versenyen 1-3. helyezést értek el, továbbá, akik valamilyen, az előzőekben felsoroltakon kívüli megmérettetésben, vagy egyéb rendezvényen vettek részt (pl. kiállítás, koncert).

 

Igazolások:

 1. Tanulmányi eredmények:

A pályázat benyújtását megelőző 2022/23-as tanév év végi és a 2023/24-es adott tanév félévi eredményének átlageredménye, melyről a köznevelési/szakképző intézmény által a pályázatra jelentkező nevére kiállított bizonyítvány hitelesített másolatát kell csatolni. A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el.  A tanulmányi átlagnál a magatartás és szorgalom érdemjegyei nem vehetők figyelembe.

 

 1. Versenyeredmények:

Az eredményt igazoló dokumentumok (oklevél) másolatát csatolni szükséges.

Csak az adott tanulmányi évben( 2023/24-es tanévben), valamint az azt megelőző (2022/23-as tanévben) tanulmányi évben elért versenyeredmények kerülnek beszámításra.

 

 1. Egyéb megmérettetések, részvételek:

Az eredményt, vagy a részvételt igazoló dokumentum (oklevél, meghívó) másolatát csatolni szükséges.

 1. Társadalmi aktivitás:

Elbírálásnál plusz pontot jelent, aki önkéntes karitatív tevékenységet végzett a közösségi szolgálati órákon kívül. Ehhez az önkéntes tevékenységet igazoló – fogadó intézmény, civil szervezet által kiállított - dokumentumot szükséges csatolni.

 

Az adatlapot a csatolandó mellékletekkel együtt a https://trambulin.budapest.hu/ online felületen szükséges feltölteni az iskola által kijelölt koordinátor tanár segítségével.

A koordinátor tanár részére - a budapesti lakcím igazolása érdekében - a lakcímkártya bemutatása szükséges annak igazolására, hogy az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosult-e a pályázó.

Csatolandó dokumentumok: a tanuló által aláírt motivációs levél,  előző év végi és az aktuális félévi tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány hitelesített másolata, szaktanári ajánlás, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító gyámhatósági határozat ill. vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat másolata; a magasabb összegű családi pótlékot megállapító (fogyatékkal élők esetén) MÁK határozat másolata, a versenyeredményeket igazoló dokumentumok (oklevél) másolatai, egyéb megmérettetéseket, részvételeket igazoló dokumentumok (oklevél, meghívó), önkéntes tevékenységet igazoló dokumentum másolata.

 

Kiskorú pályázó esetén a pályázat benyújtásához a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Beadási határidő: 2024. április 2.

A határidő jogvesztő.

A nyertesekről Budapest Főváros Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága dönt. A nyertes pályázók a nyertes nevének és oktatási intézményének megjelölésével a döntést követő 7 munkanapon belül a www.budapest.hu oldalon kerülnek kihirdetésre.

Az adatlapok letölthetők a www.budapest.hu oldalról. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban, valamint szakmai jellegű információkért Vermuthné Kiss Valentina ifjúsági szakreferenshez lehet fordulni
a következő elérhetőségek valamelyikén: E-mail: vermuthnekiss.valentina@budapest.hu; telefonszám: 06 /1 999-8077.

A beadási határidőn túl, továbbá formailag hibás, hiányos, vagy elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem értékeljük. Hiánypótlásra a pályázatra jelentkezőt egyszer szólítjuk fel.

 

A felhívás az adatlappal együtt fénymásolható!

 

Budapest, 2024.  március 8.

  Pályázati felhívás és mellékletei _.docx

Letöltés

  Pályázati felhívás és mellékletei _.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


BGSzC Békésy György Technikum

1174 Budapest Széchenyi utca 9-11.

Telefon: +36-1-256-1673

E-mail: titkarsag@bekesy-iskola.hu

OM azonosító: 203061/002


2024BGSzC Békésy György Technikum