Vissza a Főoldalra

Iskolai Közösségi szolgálat


Kedves Végzős, érettségi előtt álló Diákok!

A COVID-19 vírus által okozott jelenlegi rendkívüli helyzetben az érettségi előtt álló tanulók számára az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése önhibájukon kívül válhat nehézzé. Amennyiben előfordul, hogy a 2020/2021-es tanév végén érettségiző tanuló a még hátralévő időszakban kívánja teljesíteni a közösségi szolgálatot, a jelen helyzetben azt javasoljuk, hogy csakis olyan teljesítési módot válasszon, amely egyéni tevékenységre ad lehetőséget. Minden esetben be kell tartani a hatályos járványügyi előírásokat.

Fontos, hogy a koordináló pedagógus minden esetben előre tudjon a kezdeményezésről, telefonon vagy emailben kapjon értesítést a szolgálat megkezdéséről, megvalósításáról.
A jelenleg fennálló különleges helyzetben az iskolák a fennmaradt közösségi szolgálatos órák erejéig a tanulókat a tantermen kívüli, digitális oktatás iskolai folyamatába vonhatják be (pl. online tananyaghoz segédanyagok készítése), segíthetik, mentorálhatják diáktársaikat (pl. online korrepetálás, online nyelvgyakorlat).

Ebben a formában az iskolai közösség számára hasznosan, a személyes kontaktus elkerülésével is lehetséges teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálathoz szükséges órákat.
Az iskolai célú közösségi szolgálat vállalásával kapcsolatban keressétek az osztályfőnököt, Ő fogja koordinálni és igazolni a saját, végzős diákjainak szolgálatát.

A rendelet ugyanakkor lehetővé teszi magánszemélynek nyújtott közvetlen segítségnyújtást is, ilyenkor egy rövid, írásba foglalt megállapodás alapján ilyen módon is teljesíthető közösségi szolgálat.


Együttműködési megállopodás Szervezettel
Együttműködési megállopodás Magánszeméllyel
Az együttműködési megállapodást két eredeti, kitöltött, aláírt és bélyegzővel ellátott példányban az iskola titkárságán szükséges leadni, az egyik példány lap tetején szerepeljen a leadó diák neve is. A szerződéseket ezután iskolánk igazgatója aláírja, aminek egyik példányát a tanuló visszaviszi a szerződő félhez.

Iskolai közösségi szolgálatunk teljes szabályzata
A jelenleg szerződött partnereink listája

Jelentkezési lap
Szülői nyilatkozat

Iskolai közösségi Szolgálat napló
Igazolás kilépéskor - Közösségi szolgálatot teljesített intézményünkben
Közösségi szolgálatot teljesítése az iskolában - NÉVSOR MINTA

A még nem szerződött partnereink részére együttműködési megállapodás itt letölthető, melyet 2 példányban kitöltve, aláírva kérünk tagintézményvezetőnk részére megküldeni.